ZAPOWIEDZI

ZAPOWIEDZI

„Siercza, dach Wieliczki 2″ – wydanie poprawione i rozszerzone. Fotografie z 2. wydania książki

Kapliczka_stare-maleDrodzy Czytelnicy,
Zapraszamy Was do krótkiego fotograficznego spaceru po Sierczy. Wznowienie pierwszej publikacji Wydawnictwa Żyznowski pt. „Siercza, dach Wieliczki 2″ planowane jest na pierwszy kwartał 2017 roku. Mamy nadzieję, że poprawione wydanie – uzupełnione o najnowszą historię wsi, wzbogacone tekstami kmiecia Ludwika Młynka o Sierczy, poszerzone o dodatkowe wątki z życia poszczególnych mieszkańców, rodzin i rodów a także bogaty materiał fotograficzny, zyska Państwa uznanie.
Zapraszamy do galerii zdjęć

***

„SIERCZA, DACH WIELICZKI 2″ – WYDANIE DRUGIE POPRAWIONE i ROZSZERZONE

MA-il10W związku z niesłabnącym zainteresowaniem Czytelników naszą pierwszą publikacją „Siercza. Dach Wieliczki” i faktem, iż niestety nakład 400 egzemplarzy wyczerpał się ponad rok temu, postanowiliśmy wydać ją powtórnie. Drugie wydanie będzie miało nie tylko nową szatę graficzną, lecz przede wszystkim będzie zmienione i uzupełnione o nowe informacje i materiały archiwalne. Historia wsi zostanie uzupełniona o lata pomiędzy pierwszym wydaniem (2005 rok) a obecnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które dysponują zarówno interesującymi zdjęciami wsi (starymi i nowymi), jak i historiami, dokumentami i innymi archiwaliami do kontaktu z nami. Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcecie Państwo współtworzyć z nami tę książkę na nowo!

Wydanie publikacji jest planowane na pierwszy kwartał 2017 roku.

Zapraszamy do obejrzenia wyboru fotografii z II wydania książki

***

„ŻYDZI WIELICZKI I KLASNA 1872-2012″ W ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ

W specjalizującym się w zachowywaniu lokalnej historii Wydawnictwie Zyznowski z siedzibą w Wieliczce opublikowaliśmy w 2012 roku, w 70. rocznicę zagłady Żydów z Wieliczki i okolicznych miejscowości, obszerną książkę o Żydach Wieliczki i Klasna w języku polskim. Pomogli nam w tym praktycznie wszyscy żyjący jeszcze w różnych krajach Żydzi – niegdysiejsi wieliczanie oraz ich rodziny, a także wielu potomków nieżyjących wielickich Żydów. Obecnie pracujemy nad angielskim wydaniem tej książki rozszerzonym o historie i wspomnienia Żydów z pobliskich Wieliczce Niepołomic, Dobczyc, Gdowa i okolicznych wsi.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych, przede wszystkim do Żydów pochodzących z tych miejscowości i okolic oraz ich potomków, o nawiązanie kontaktu z nami w celu opisania lub opowiedzenia historii swoich lub przodków, ewentualnie udostępnienia skanów posiadanych zdjęć, dokumentów itp.

Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w utrwaleniu pamięci o Żydach pochodzących z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Dobczyc i okolic oraz w zapisaniu jej w historii tych polskich miejscowości.

***
Zyznowski Publishing, with its head office in Wieliczka, specializes in preserving local history. In 2012, on the 70th anniversary of the extermination of the Jews of Wieliczka and surrounding towns and villages, we published a comprehensive book on the Jews of Wieliczka and Klasno (in Polish). Almost all Jewish people originally from this area who are still alive today – now scattered around the world – and their families, and also many descendants of deceased Jews from Wieliczka, helped us in this undertaking. We are currently working on the English edition of the book, which has been extended to encompass histories and reminiscences of Jews from the nearby towns of Niepołomice, Dobczyce and Gdów, and the surrounding countryside.
We turn to everyone who is interested in local history – above all to Jews originating from this area and their descendants – with a request to establish contact with us for the purpose of telling us their stories or those of their forebears, and possibly making available scans of photographs, documents etc.
We would be very grateful for your help in keeping alive the memory of Jews originating from Wieliczka, Niepołomice, Gdów, Dobczyce and the surroundings, and also in inscribing them into the history of this area.

Prosimy o kontakt: redakcja (at) zyznowski.pl, +48 12 651-59-08 w. 33

Announcement about searching for the materials about the Jews of Wieliczka, Niepołomice, Gdów and Dobczyce (in Hebrew)

Wizyta Chaima Nachmana Bialika w Wieliczce 19 października 1931, zdjęcie zbiorowe przed szybem Daniłowicza: 1. Ryszard Wertheimer, 2. Nina Szmulewicz, 3. Chaim Bialik, 4. Janina Reichental, 5. Maurycy Klinghofer, 6. Oskar Lax, 7. Maurycy Horowitz, 8. Eliasz Licht, 9. Golda Licht, 10. Berta Zellner, 11. Mosze Szmulewicz, 12. Jakub Seidenfrau, 13. Herman Schnur, 14. Dawid Licht, 15. Izrael Dawid Beidaff.