Ameryka, Ameryka (fot. Anna Krzeczkowska)

[mygal=ameryka]