Spis treści

Przedmowa
Bogusław Krasnowolski: Brzegi i Grabie. Małe ojczyzny.

(Materiały źródłowe; Ludność, warunki życia, krajobraz; Wieś wobec historycznych wydarzeń; Parafia, jej kościół i duszpasterze; Właściciele i własność ziemska; Szkoły; Organizacje, instytucje; Wybitniejsi mieszkańcy)

Urszula Janicka-Krzywda: Tradycyjna kultura ludowa wsi Brzegi i Grabie

(Gospodarka; Budownictwo; Strój; Rok obrzędowy;Obrzędy rodzinne; Wierzenia demonologiczne; Literatura – wybór; Materiały archiwalne)

Wybór z twórczości Macieja Szarka

(Bieg mego życia – autobiografia; O pracy, Wódka i woda; Gęś i kaczka (bajka); Śpiewka chłopka polskiego; Psalm narodu polskiego; Do górnika; Karczma przy kościele (rozmowa organisty z dziadem); Głos włościanina spod Wieliczki; [Ach, ty biedna Galicjo…]; Póki to tak u nas będzie; Głos powodzian; Rozmowa szlachcica z chłopem; Do Jakuba Bojki (zakończenie); Z próżniaka robi się za radą poczciwy gospodarz, Szanowny Panie Pisarzu „Włościanina”!)

Wybór z twórczości Marii Baran

Halina Legutko: Życie na ludowo
(Źle się w naszej Polsce stało; Panie Boże, rozgoń chmury; Panie Boże daj słoneczka; Pigwa; Ballada o dziadzie i babie; Mecz; Czyż od matki; Co wam powiem; Siedzę w domu; Na starość sama zostałam; Inscenizacja okolicznościowa, Przyśpiewki weselne, 25-lecie kapłaństwa księdza Stanisława Kaseli proboszcza w Grabiu; Karolinie Baran – wnuczce, córce Stanisława, na dzień Babci i Dziadka)
Anna Krzeczkowska: To, co interesuje poetkę

Dzieje jednej rodziny

(Wiesław Żyznowski: Jak Szymoniak znalazł się na Brzegach; Dzień w rodzinie, Brzegi 27 maja 1939 roku; Krystyna Forssander: Moje Brzegi; Paweł Biegacz: Stanisław; Wiesław Żyznowski: Maria; Heleny „nie tak, jak się chce”; Maria Baran: Helence; Wiesław Żyznowski (red.): Emilia; Tadeusz Szymoniak: Władysław; Paweł Biegacz: Brat swego brata; Halina Legutko: Matka i córka; Między ziemią a niebem; Monika Talaga: Anna; Maria Baran: Dla siostry Anny Talagi na 66 urodziny; Paweł Biegacz: Ballada o Krystynie; Antonina; Maria Baran: Dla siostry Antoniny Michalewicz w dniu 61 urodzin; Wiesław Żyznowski: Potomkowie Szymoniaków w 2006 roku)

Spis ilustracji

Indeks osób (opracowała Anna Krzeczkowska)
Indeks nazw geograficznych (opracowała Anna Krzeczkowska)