Zabytki kultury żydowskiej (fot. Wiesław Żyznowski)

Na terenie wsi Siercza...Na terenie wsi Siercza, przy granicy z Grabówkami...