Spis treści

Wiesław Żyznowski, Urszula Żyznowska, Wstęp // 11
Anna Krzeczkowska, Karolina Wałaszek, Noty redaktorskie // 34
Uri Shmueli, Od ocalałego z zagłady w Wieliczce // 38

Przed Zagładą
Anna Jakimyszyn, Żydzi wieliccy w latach 1900–1939 // 43
Wieliczka w Księdze adresowej Polski (wraz z W. M. Gdańskiem)
dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa 1929 // 81
Mosze Yahrblum, Wieliczka, solne miasto // 85
Tsipora Kleinman, Klasno, ojczyzna moja // 99
Z prasy haskali // 105
Jehoszua Ofer, Syjonizm w naszym mieście w latach dwudziestych
i trzydziestych XX wieku // 115
Henoch Holcer, O ruchu młodzieży syjonistycznej Bejtar // 123
Lewi Frenkel, Ruch Rewizjonistów-Syjonistów i Bejtar w Wieliczce // 125
Jehoszua Ofer, Komórka młodzieży syjonistycznej Akiwa // 127
Tsipora Kleinman, Haszomer Hadati oraz Poalej Agudat Israel // 131
Heniek Salomon, Moniek Salomon, Wspomnienia // 137
Miriam Gafni, Sara Gafni, Dwie siostry // 139
Izaak Birnbaum, Dom rodzinny na Klaśnie // 143
Izaak Birnbaum, Opis Klasna // 155
Larry Zellner, Na Klaśnieńskiej 3 i 5 // 159
Justyna Kutrzeba, Rodzina Friedmanów w Wieliczce // 165
Józef Rozewicz, Wszystko zależy od przypadku // 181
Alfreda Friedman-Künstler, Dom na ul. Kilińskiego // 189
Alfred Borowicz, Rodzina Horowitzów // 193
Władysława Drożdż, Moje wspomnienie o Horowitzach // 203
Jack Wimmer, Wimmerowie Rynek Górny 15 // 205
Uri Shmueli, O wielickich Seidenfrauach // 209
Nathan Kleinberger, Moja rodzina w Wieliczce // 213
Wojciech Klein, Żydzi wieliccy, których zapamiętałem // 221
Tsipora Kleinman, Typowe rodziny w miasteczku // 227
Lena Küchler, Mosze Klinghofer błogosławionej pamięci // 231
Giza Frenkel, Z moich wspomnień o Wieliczce. Riesela Farber // 237

Zagłada
Michał Zellner, Opis zbrodni niemieckich wobec ludności żydowskiej
w Wieliczce w okresie od 6 września 1939 roku do końca 1942 roku // 243
Protokół przesłuchania Józefa Prokopa // 253
Lena Küchler, Wieliczka – miasto bez mężczyzn
(Od 1 września do końca listopada 1939) // 257
Protokół przesłuchania Michała Zellnera // 261
Michał Zellner, Zeznanie dotyczące zagarnięcia mienia
żydowskiego przez Niemca nazwiskiem Hauptman Brandt // 263
Syda Srebro, O zgrozie i okropnościach, których dopuścili się naziści // 265
Jakub Tiles, Świadectwo historyczne // 269
Alfreda Friedman-Künstler, Pamiętam ten plac // 275
Maria Perlberger-Shmuel, W chowanego ze śmiercią // 279
Uri Shmueli, Sein Kampf albo ewolucja Holokaustu // 289
Hirsz Grossbard, Protokół zeznania dotyczącego pracy
w wielickim Judenracie // 295
Menasze Hollander, Wysiedlenie Żydów z Wieliczki // 307
Maria Bill-Bajorkowa, Urywek z pamiętnika // 313
Mieczysław Skulimowski, Zagłada szpitala żydowskiego
w Wieliczce w 1942 roku // 329
Julian Fleiszer, Jak trafiłem do obozu koncentracyjnego
dla Żydów, tak zwanego Vernichtungslagru w Rozwadowie // 335
Josef Herzog, Śmierć rabina Frenkla z Wieliczki koło Krakowa // 339
Jack Wimmer, Jom Kippur 1942. Pierwsza ofiara // 341
Daniel Schloss, Przesłuchanie w rozprawie przeciwko
Josefowi Schwammbergerowi // 343
Nathan Kleinberger, Nie potrafiłem cieszyć się z wyzwolenia // 347
Izaak Birnbaum, Przeżyłem w ukryciu // 357
Janina Sejdak, Żydzi w Lednicy Górnej // 365
Larry Zellner, Wojna: obóz, ukrycie, podróż // 371
Alfred Lax, Niesamowita wojna Adama Oki // 375
Michał Zellner, Zeznanie złożone w Wojewódzkiej Żydowskiej
Komisji Historycznej // 383
Zygmunt Gelband, Zeznanie złożone przed Wojewódzką
Komisją Historyczną w Łodzi 7 września 1945 roku // 397
Henryk Vogler, Autoportret z pamięci // 401
Natan Gross, Kim pan jest, panie Grymek? // 413
Henryk Schönker, Dotknięcie anioła // 417
Janina Ekier, To byli Polacy // 439
Nathan Gutman, Na wygnaniu w Wieliczce // 443
Zelig Goldstein, O jednym ze Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata // 447
Jan Jabłoński, Himmelkommando // 449
Wojciech Klein, Wojenne migawki z Wieliczki // 457
Imiona i nazwiska wielickich Żydów, których zgładzono w Szoach // 461

Po Zagładzie
Miriam Skóra, Było miasto i patrzcie, już go nie ma // 467
Lena Küchler, Do domu, do domu… // 469
Syda Srebro, Po wojnie // 477
J. Kornhauser, Czas znoju // 479
I. Klein, Moja tułaczka przez Rosję w czasie Holokaustu // 481
Jehoszua Freifeld, Z Polski do Izraela przez Rosję // 487
Henryk (Chaim) Brand, Moja droga do Izraela // 489
Wspomnienie o Zygmuncie Rozewiczu // 491
Maria Perlberger-Shmuel, Ich miłość mnie odnalazła // 493
Salomea Gemrot, Wspomnienia // 501
Ozjasz Wolf, W sprawie Celiny Sobel // 505
Fajga Birnbaum, W sprawie Celiny Sobel // 507
Maria Gawęda, Ostatni Żydzi wieliccy po II wojnie światowej // 509
Sprawiedliwa wśród Narodów Świata – Anna Gaczoł // 517
Anna Krzeczkowska, Opowieść Celiny // 521
Alfred Lax, Jak najdalej od Europy // 527
Alfreda Friedman-Künstler, Między Tel Awiwem a Antwerpią // 529
Izaak Birnbaum, Nie dało się zostać w Polsce // 533
Larry Zellner, Wybrałem Amerykę // 541
Nathan Kleinberger, W moim kraju, Izraelu // 545
Uri Shmueli, Powrót // 551

Aneks
Leszek Hońdo, Inskrypcje nagrobne na cmentarzu żydowskim // 563
Bibliografia // 574
Źródła ilustracji // 577
Indeks // 580