Fotografie z książki „Żydzi Wieliczki i Klasna”

[mygal=zydzi_2012]