Wiesław Żyznowski: „Wieliczanie na opisanych fotografiach” (rozdział „W mieście”)