Pikniki w Sierczy

Pikniki w SierczyI Piknik w Sierczy, 19 września 2009

Pikniki w SierczyII Piknik w Sierczy, 25 września 2010

Pikniki w SierczyIII Piknik w Sierczy, 17 września 2011

Pikniki w SierczyIV Piknik w Sierczy, 15 września 2012

Pikniki w SierczyV Piknik w Sierczy, 21 września 2013 (fot. A. Krzeczkowska-Ślusarczyk