Spis treści

Wiesław Żyznowski, Od wydawcy 7

Urszula Żyznowska, Od redakcji 10

Maria Gurgul, Janina Czernin, Wstęp i podziękowania 12

O Kazimierzu Gurgulu i jego rodzinie
Janina Czernin, Kazimierz Gurgul – współpracownik Komitetu Obywatelskiego do Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech i Placówki „W” w Budapeszcie 21
Janina Gurgul, Mój ojciec, Adam Pichór 37
Maria Gurgul, Drzewa genealogiczne rodzin Gurgulów i Pichórów 50

Maria Gurgul, Wprowadzenie do Listów 54

Listy Kazimierza i Janiny Gurgulów, 1939–1944
Kazimierz Gurgul, Janina Gurgul, Moja Kochana Jasiu! Kochany mój Kaziku! 66

W cieniu wojny
Maria Gurgul, Epilog 251
Maria Gurgul, O Janinie Gurgul 254
Andrzej Gurgul, Wspomnienia z dzieciństwa i życia bez ojca 263
Jan Selbirak, O Kazimierzu Gurgulu z Balatonbogláru 271
Tadeusz Kucz, Wspomnienia o profesorach z Balatonbogláru 272
Franciszek Budziński, O Kazimierzu Gurgulu 273
Maria Gurgul, Pamięć 274

Bibliografia 276

Spis ilustracji 278

Indeks osób 282