Organizować z polotem. Wyobraźnia organizacyjna w praktyce, red. M. Kostera, Warszawa 2013

img305Praca pod redakcją naukową prof. Moniki Kostery to zbiór artykułów różnych autorów wykorzystujących w swoich badaniach motyw wyobraźni organizacyjnej. Każdy rozdział stanowi osobne studium badawcze w innowacyjny sposób pokazujące praktyczny wymiar wykorzystania wyobraźni w twórczym zarządzaniu organizacjami (szeroko pojętymi). Książka podkreśla wartość wyobraźni jako czynnika pozwalającego na kreatywne i skuteczne jednocześnie adaptowanie zmieniającej się rzeczywistości wg konkretnych potrzeb danej organizacji/ przedsiębiorstwa/ grupy.

Wśród badań dotyczących codziennej pracy muzyków, informatyków czy eurourzędników, a także np. wyobrażenia studentów o ich przyszłych możliwościach na rynku pracy, znalazło się także miejsce na opowiedzenie o roli wyobraźni w pracy wydawcy. Urszula i Wiesław Żyznowscy opowiedzieli Romanowi Batko o kilku projektach zrealizowanych przez Wydawnictwo Żyznowski na przestrzeni ostatnich kilku lat. Rozmowy te stały się kanwą dla artykułu „Horror vacui i wyobraźnia przestrzeni”, omawiającego proces powoływania do życia książki z perspektywy jej potencjalnego… nieistnienia. Skąd się więc bierze wewnętrzne przekonanie wydawców o tym, że książka powinna się ukazać? Jak mówią Urszula i Wiesław Żyznowscy:

Wydawanie przez nas książek z pewnością jest wypełnianiem próżni. Co do naszych emocji, z której owo wypełnianie się bierze, te najbardziej uświadomione spośród pozytywnych – to chyba szacunek i sympatia do anonimowych ludzi (postaci niehistorycznych), wrażliwość na spostrzeżenia i wspomnienia ludzi starszych, sympatia do małych i lokalnych inicjatyw społecznych. Emocji negatywnych mamy pewnie więcej – niechęć do beztroskiego zapominania, lęk przed przemijaniem i przeminięciem, poczucie przewagi nad tymi, którzy nie mogą dać świadectwa. [s. 105].

Układając jednocześnie obok siebie dwa wątki – filozoficzny odnoszący się go tytułowego horror vacui oraz historyczny, oparty na tragicznych losach żydowskiej społeczności Wieliczki opisanej w książce „Żydzi Wieliczki i Klasna 1872 – 2012. Teksty i fotografie” Batko stara się odnaleźć płaszczyznę, w której przenikałyby się te dwa porządki. Ze swoimi rozmówcami wychodzi jednak dalej, poza świat naukowych teorii. Przyglądając się współczesnemu otoczeniu, które zagospodarowało przestrzeń po nieistniejącym obecnie wielickim mikrokosmosie żydowskim, niełatwo odkryć coś, co można określić tradycyjnie rozumianym terminem „próżnia”. Artykuł skupia się na ważnych dla dziedziny zarządzania wątkach – umiejętności znajdowania, wychwytywania i wykorzystywania dotychczas niezauważonego – niezależnie od dziedziny – zespajania nowoodkrytego w przekaz/produkt i zachowania go w formie umożliwiającej przeciwstawienie się tytułowemu horror vacui.

Zbiór pod redakcją Moniki Kostery pokazuje, jak ważne miejsce pełni tzw. myślenie określane z języka angielskiego jako „outside the box” w udanym zarządzaniu – nawet na mikroskalę. Metodologia wykorzystana w opisie badań pokazuje natomiast, jak z humanistycznej perspektywy można opisać zjawiska na pierwszy rzut oka do nie nieprzystające.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

*