O Ludwiku Młynku z Sierczy. 195 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”
il-34 copySerdecznie polecamy kolejne spotkanie w wielickim magistracie, które odbędzie się 26 lutego o godz. 16. Tym razem jego tematem przewodnim będzie „Działalność Ludwika Młynka z Sierczy (1864-1941), nauczyciela, działacza oświatowego, ludoznawcy, organizatora Towarzystwa Ludoznawczego w Wieliczce, społecznika, dziejopisa – ku pamięci w 150 rocznicę urodzin”.

Wśród prelegentów będzie obecny prof. dr hab. Bogusław Krasnowolski, który historię rodziny Młynków bardzo interesująco opisał w wydanej przez nas w 2005 roku książce „Siercza. Dach Wieliczki”.

Organizatorami spotkania są: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – Dział Regionalny, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Krakowie, rodzina Ludwika Młynka z Sierczy, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”, Akademickie Koło Wieliczan, Koło Młodych Miłośników Starej Wieliczki. Serdecznie zapraszamy!

Ludwik Młynek w gronie artystów z Sierczy