WYDARZENIA

II edycja konkursu „Książka Przyjazna Dziecku”

plakat_ksi261380kaprzyjazna2015_ver_17_03Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie polskiej książki dla dzieci w wieku 7-14 lat, przybliżającej tematykę tradycji, historii, sztuki, wartości regionalnych charakterystycznych dla poszczególnych obszarów i miejscowości Polski. Głównym kryterium oceny jest wartość literacka utworu. Książki na konkurs mogą zgłaszać zarówno wydawcy, jak i autorzy.
Oceniane będą: prace opublikowane, ale także i te wcześniej niewydawane. książki nadesłane na konkurs „Książka przyjazna dziecku” będą oceniane przez jury w składzie: prof. dr hab. Marta Pawlina-Meducka, literaturoznawca, prof. dr hab. Zofia Ożóg-Winiarska, literaturoznawca, Zakład Edukacji Polonistycznej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach,Bożena Iwan, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, Jolanta Świstak, kierownik literacki Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Maciej Obara, etnolog, dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

*