„Wielicki Chagall” wśród Wieliczan

30 grudnia 2009 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach organizowanego przez Jadwigę Dudę cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”. Jak co miesiąc, w ostatnią (lub przedostatnią) środę, salę wielickiego magistratu wypełnili członkowie Klubu Przyjaciół Wieliczki, zainteresowani aktualnym tematem (tym razem były to „Wielickie rody”) Wieliczanie oraz zaproszeni goście. Ze względu na swój – poświąteczny a przednoworoczny charakter na spotkanie zainteresowani przybyli wyjątkowo licznie. Przemawiał i prezentował swoją książkę biskup Jan Szkodoń, historię swoich rodzin prezentowali m.in. państwo Dunikowscy, Grubeccy, Wójcikowie. Z repertuarem kolędowym wystąpiły umuzykalnione rodziny Długoszów i Tomarów. Zaprezentowaliśmy i my album „Henryk Kozubski – wielicki Chagall” – poniżej mini-relacja fotograficzna z tego wydarzenia.

fot. D. Cora

Parę minut przed 16-tą. Sala wielickiego magistratu powoli się zapełnia. Fot. D. Cora.

 

fot. D. Cora

Z właściwą sobie energią i entuzjazmem prezentacji albumu dokonuje organizatorka spotkań Wieliczka-Wieliczanie i prezeska Klubu Przyjaciół Wieliczki, Jadwiga Duda. Fot. D. Cora.


fot. D. Cora

Kilka słów od wydawców, Wiesława i Urszuli Żyznowskich. Fot. D. Cora


fot. D. Cora.

Henryk Kozubski podziękował zarówno tym, którzy go wspierali i zachęcali, jak i tym, którzy nie szczędzili krytycznych uwag pod adresem jego prac. Tutaj wręcza Zbigniewowi Wójcikowi, malarzowi wielickiemu, egzemplarz albumu. Fot. D. Cora.


fot. D. Cora.

Wydawcy zostali przez malarza także obdarowani...


fot. D. Cora

... kopią Panoramy Wieliczki - jednego z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych obrazów Henryka Kozubskiego. Fot. D. Cora.