27 sierpnia 2020 roku pod tablicą umieszczoną na ścianie apteki „Rumianek” upamiętniającą wywózkę a następnie zamordowanie żydowskiej społeczności zamieszkującej  Wieliczkę i okoliczne wsie, odbyło się uroczyste złożenie kwiatów oraz oddanie hołdu tym, którzy odeszli. W uroczystościach na Rynku Górnym w Wieliczce oraz modlitwie na cmentarzu żydowskim na Grabówkach wzięli udział przedstawiciele władz miasta i gminy, przedstawiciele Gminy Żydowskiej oraz mieszkańcy Wieliczki. 

(Fot. Agnieszka Rogalska, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka)