Z podróży

Podróżowanie jest kontrapunktem dla kontemplowania małych ojczyzn. Szybciej zmieniamy miejsca pobytu, szybciej przez nie przebiegamy, to dobrze, ale nasza kraina chowa się głębiej wewnątrz nas. Miejsca różniące się znacznie od tego rdzennego można sobie obrać na swoją krainę. Tylko czy one obiorą sobie nas? To pytanie upodobali sobie migrujący poeci i grafomani.
Wszystko to nie zakłóca fotografowania, które skupia się na dziwnościach i urokach.

Kermesz w OlchowcuPierwszy raz w Londynie (fot. A. Krzeczkowska-Ślusarczyk, M. Ślusarczyk)

Kermesz w OlchowcuDni Dukli, 14 lipca 2012 (fot. W. Żyznowski)

Izraelskie migawki 2012Izraelskie migawki 2012

Dawno temu w OlchowcuDawno temu w Olchowcu

Gdzieś w Baskidzie NiskimGdzieś w Beskidzie Niskim 2008, 2009 (fot. Wiesław Żyznowski)